För vem?

Kompetenstrappa

Konsult & Coach inom ledarskap och personlig utveckling

Ta nästa steg antingen som..

Individ

Utveckla bättre självkänsla.
Högre mening och bättre balans.
Ta reda på vad Du vill.
Sätta mål och göra handlingsplan.
Livsstilsförändring, självvald eller icke självvald.
Förändrad arbetssituation.
Byta inriktning.
Överkomma hinder.
Utveckla din kreativitet.

Företag

Utveckla kommunikationen med dig själv samt mellan individer, grupper och ledningen i organisationen.
Utveckla medarbetarsamtal.
Öka personliga insikter för dig som arbetar som chef och ledare för att sedan bättre hjälpa dina medarbetare i sin personliga utveckling.
Öka medarbetarnas känsla av hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet i arbetat.


” Med Cillas hjälpa har jag på kort tid förändrat mitt sätt att hantera olika situationer och hur jag tänker. Hennes kunskap om hur man kan förändra sitt liv genom att göra rätt val och fokusera på det som är viktigt har varit ovärderlig. Av Cilla har jag fått verktygen för att kunna nå mitt målö som är att bli den bästa versioner av mig själv. Jag är mer positiv, känner mig starkare och har en mycket större tro på mig själv”

Annica


Kontakta mig idag.

%d bloggare gillar detta: